Nezaplatil Vám odběratel, klient či smluvní partner?

Chcete se vyhnout zdlouhavým a finančně nákladným soudním sporům a přesto se efektivně domoci svých nároků?

Chcete rychle a efektivně řešit spory o zaplacení faktur?

Chcete se uhrazení svých pohledávek dočkat ještě předtím, než Vám začne jejich množství komplikovat podnikání?

Více informací

Potom využijte výhod rozhodčího řízení a služeb Sdružení nezávislých arbitrů.

 • Rychlost

  Rychlost

  V souladu s Jednacím řádem Sdružení nezávislých arbitrů cílem je, aby rozhodnutí ve věci samé bylo vydáno v co nejkratším možném čase (v ideálním případě do 20 dnů od podání žaloby).

 • Efektivnost

  Efektivnost

  Proti rozhodnutí v zásadě není přípustné odvolání a strany tak nemohou uměle protahovat řízení na roky jako je tomu u klasického soudního řízení.

 • Úspornost

  Úspornost

  Oproti klasickému soudnímu řízení je rozhodčí řízení mnohem levnější. Čím vyšší je hodnota projednávaného sporu, tím vyšší je potom úspora stran. Poplatek za zahájení řízení u našeho sdružení činí 4% z hodnoty předmětu sporu.

 • Neformálnost

  Neformálnost

  Řízení je v zásadě vedeno pouze písemně, jen vyžaduje- li to povaha sporu či jiné okolnosti, nařizuje rozhodce ústní jednání. Strany ušetřeny stresující osobní konfrontace s protistranou. Rozhodce směřuje bez zbytečných průtahů a formalit k vydání rozhodnutí ve věci samé.

 • Okamžitá vymahatelnost

  Okamžitá vymahatelnost

  Rozhodčímu nálezu je platnými právními předpisy České republiky a rovněž mezinárodními úmluvami přiznáván statut exekučního titulu, na základě kterého může oprávněná strana vést výkon rozhodnutí na majetek dlužníka

 • Vysoká odbornost

  Sdružení nezávislých předpisů se řídí přísným kodexem, jehož základním cílem je zajistit vysokou erudovanost členů Sdružení nezávislých arbitrů. V souladu s naplňováním tohoto cíle členy Sdružení nezávislých arbitrů mohou být jen osoby s vysokoškolský, vzděláním v oboru právo .

Nabízíme optimální řešení!

arbitraz